Loading...

Skrzyżowanie w Jastrzębiu-Zdroju

Skrzyżowanie w Jastrzębiu-Zdroju

Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka
z os. Złote Łany w Jastrzębiu-Zdroju

Inwestor:

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Okres realizacji:

maj 2021 – czerwiec 2022

Wartość zadania (brutto):

5 816 269,62 zł

Galeria