Loading...

Stacja kolejowa w Opolu

Stacja kolejowa w Opolu

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschodnie

Inwestor:

Miasto Opole, Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Okres realizacji:

listopad 2018 – grudzień 2021

Wartość zadania (brutto):

137 490 640,36 zł

Galeria