Loading...

Układ drogowy w Nowym Sączu

Układ drogowy w Nowym Sączu

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu

Inwestor:

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Okres realizacji:

październik 2017 – czerwiec 2019

Wartość zadania (brutto):

76 527 800,00 zł

Galeria