Loading...

Most na Dunajcu w m. Kurów

Most na Dunajcu w m. Kurów

Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Krakowie

Okres realizacji:

lipiec 2019 – czerwiec 2022

Wartość zadania (brutto):

204 654 031,70 zł

Galeria

Video