Loading...

Obwodnica Zatora

Obwodnica Zatora

Budowa obwodnicy Zatora, Podolsza w ciągu DW 781

Inwestor:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Okres realizacji:

wrzesień 2020 – kwiecień 2022

Wartość zadania (brutto):

24 232 573,99 zł

Galeria